logo coach Market&Grow
Wittgensteinlaan 282 - Amsterdam
Bel: +31 6 46 23 44 45

Market&Grow geeft antwoord op cruciale vragen van sierteelt kwekerijen

Blaadje

Diensten Market&Grow

Market&Grow helpt je breder inzicht te krijgen in de markt. Gebaseerd op hoe je scoort in de afzetmarkt, de marktontwikkelingen, de wensen van afnemers en je propositie.

Denk voor je kwekerij eens aan:

Afzetstrategie ontwikkelen en uitvoeren

Market&Grow analyseert eerst de markt. Dit doet Market&Grow vanuit een heldere focus op je kansen. Er vinden gesprekken plaats met vooraf geselecteerde afnemers. Gesprekken waarin alle relevante aspecten van je kwekerij aan de orde komen met het oog op afzetverbetering. Centraal staan je kansen in de aanpak naar je exporteur en zijn eindklant. Uiteraard volgt er een helder en praktisch stappenplan om de afzetstrategie uit te voeren. Een stapsgewijze aanpak in lijn met de markt en in lijn met de wensen van je klant.

Leer het imago van je bedrijf in de markt kennen

Market&Grow houdt je gericht een spiegel voor hoe afnemers kijken naar je kwekerij en brengt dit scherp in beeld. Je krijgt inzicht vanuit bestaande afnemers maar ook vanuit afnemers die elders kopen. Vervolgens kijkt Market&Grow ook naar de beleving die eindklanten ervaren bij je product. Denk aan verschillende aandachtsgebieden die meespelen bij je bedrijfsimago. Zoals je assortimentskwaliteit, je klantgerichtheid, je informatieverstrekking, de promoties, de innovaties, je betrouwbaarheid in assortimentsaanpak en de wijze waarop klantcontacten plaatsvinden.

Je afzetmarkt en het doelgericht bereiken van de juiste afnemers

Market&Grow geeft je kwekerij helder inzicht vanuit alle relevante invalshoeken. Denk daarbij aan de marktontwikkelingen, de aanpak van andere aanbieders, de relevante ontwikkelingen bij exporteurs en hun eindklanten. Market&Grow koppelt deze inzichten vervolgens aan het imago van je bedrijf in de markt. Door een gerichte marketingaanpak geeft Market&Grow invulling aan je kansen bij bestaande en potentiƫle klanten.

Je onderscheid in de markt verbeteren

Het is soms lastig je onderscheidend neer te zetten in de markt. Onderscheid begint bij je product. Toch is het niet altijd mogelijk om onderscheidend te zijn uitsluitend op basis van je assortiment. Onderscheid kun je maken door bredere aanpak vanuit je bedrijf. Door het bieden van maatwerk op allerlei individuele fronten. Bijvoorbeeld door samenwerking met je exporteur en zijn specifieke eindklant. Market&Grow helpt je met een onderscheidend verhaal over je bedrijf. Dit kun je meteen toepassen in je klantaanpak.

Je businessplan

Market&Grow biedt je een businessplan met focus op de afzetmarkt. Marktontwikkelingen, relevante marktkansen, de meest kansrijke assortimentsaanpak, de aanpak van je doelgroepen en je promotionele activiteiten. Allemaal belangrijk voor je kwekerij. Market&Grow stelt een doelgerichte marsroute op voor je bedrijf. Hiermee heb je de komende jaren een effectieve leidraad voor je klantaanpak.

Coaching

Market&Grow coacht je als kwekerij in de gekozen aanpak naar exporteurs en hun individuele eindklanten. In lijn met de propositie vanuit je bedrijf wordt een scherpe keuze gemaakt naar kansrijke afnemers. Doel is te komen tot een vaste afzetlijn. Het coachingtraject behelst alle aspecten uit het individuele marketingadvies. Zo zijn verkoop en promotie onderdeel van het traject. Uitvoer naar de klant doe je zelf op basis van de koers die je samen met Market&Grow invult.